Sequencebreaking

Pemecahan Jujukan / Super Mario 64

Sebahagian besar daripada populariti Super Mario 64 ialah ia betul-betul bersama Super Metroid dalam betapa mudahnya Sequence Breaking boleh dilaksanakan, menjadikannya sangat …