Shiptease

Ship Tease / No. 6

Berikut adalah semua Ship Tease yang boleh didapati antara Shion dan Nezumi di No. 6. Hanya untuk ambil perhatian sebelum anda mula membaca ada Ship Tease boleh didapati dalam literal …