Hasil Yang Mengejutkanrealistik

Hasil Yang Mengejutkan Realistik / Tiga Boleh Menyimpan Rahsia

Three Can Keep a Secret Walaupun Mabel mempunyai pelbagai jenis bakat, kebergantungannya pada Dipper sebagai Cloudcuckoolander's Mindernya bermakna kehidupan adalah …